آموزش عکاسی،تصویربرداری،فیلمسازی و تهیه کنندگی تلویزیون

رهبر امامدادی

اصول ترکیب بندی(۳)

تعادل تصویری

بطور کلی هدف شما باید خلق ترکیب بندی متعادل یا متوازن باشد. منظور از ترکیب بندی متعادل ایجاد تعادل قرینه در تصویر نیست زیرا این نوع تعادل جالب نبوده و حالت تصویر را سریعاً یکنواخت می‌کند. آنچه مورد نظر است تصویری است که دارای توازن باشد. تعادل تصویر از عوامل زیر ناشی می‌شود:

1ـ اندازة موضوع در قاب تصویر

  رنگهای موضوع

  موقعیت موضوع در قاب تصویر

  روابط متقابل موضوعها در یک نما

بعضی اوقات ناپایداری پویا یا تنشی که در تصاویر فاقد تعادل وجود دارد به تصویر طراوت و تازگی می‌بخشد، اما باید چنین روشهایی را به ندرت بکار گرفت. تعادل در تصویر عامل ثابت در ترکیب بندی آن نیست، می‌توانید برای جلب توجه به موضوعهای دیگر یا تغییر مضمون تصویر یا حرکت بازیگر و تغییر قاب بندی تعادل را مجدداً برقرار کنید.

تعادل تصویری تا حدود زیادی یک انتخاب غریزی است،‌ اما اصولی را می‌توان بعنوان راهنما در نظر داشت:

مرکز یک قاب، موقعیتی مناسب است و قرارداد موضوع در آنجا اشکالی ندارد اما سریعاً خسته کننده می‌شود.

با تغییر موقعیت موضوع از مرکز قاب، نما تدریجاً از حالت تعادل خارج می‌شود. چنین حالتی در مورد اشیاء بزرگتر یا تیره تر، خصوصاً اگر بالای قاب تصویر قرار گیرند، شدیدتر ظاهر می‌شود.

اگر موضوع یا تودة رنگی در یک طرف قاب قرار گرفته است،‌ معمولاً وجود عامل جبران کننده این فقدان تعادل در باقیماندة نما لازم خواهد بود. عامل جبران کننده می‌تواند تودة برابری در طرف مقابل باشد (تعادل متقاون) یا تعدادی نواحی کوچکتر که مجموعاً حالت موازنه را با قسمت اصلی برقرار کنند.

رنگ، وزن بصری را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوعهای دارای رنگمایة تیره، سنگین تر و کوچکتر از موضوعای دارای رنگمایة روشن به نظر می‌آیند.

اگر ناحیه ای کوچک با رنگمایة‌ تیره کمی خارج از مرکز قاب باشد، می‌تواند با ناحیة بزرگتر با رنگمایة روشن که از مرکز دورتر است متعادل گردد.

رنگمایه های تیره تر که در بخش فوقانی قاب واقع شده اند، فشار زیادی از بالا به پایین قاب وارد می‌کنند؛ جلوهای که حزن آور و خفه است. اگر این ناحیه، رنگمایة تیره، در پایین قاب تصویر قرار گیرد موجب ثبات و استحکام تصویر می‌شود.

تعادل ، بیشتر تحت تأثیر عناصر عمودی تصویر است تا افقی؛ با این وجود جلوة کلی عناصر افقی تعادل نهایی را تعیین می‌کند.

وزن بصری موضوعهای دارای شکل منظم بیشتر از شکلهای نامنظم است.

رنگهای گرم مثل قرمز و نارنجی سنگینتر و جلوتر از رنگهای سرد مثل آبی و سبز ظاهر شده و رنگهای روشن اشباع شده نیز به ظاهر سنگینتر از رنگهای اشباع نشده یا تیره هستند.

وحدت یا نظم درونی تصویر

برای مؤثر بودن تصاویر بایستی همبستگی عوامل بصری را حفظ نمود و از بی نظمی و پراکندگی آنها در قاب تصویر اجتناب کرد. از طرف دیگر، بین تصاویر متوالی یک صحنه باید وحدت سبک، مفهوم، مرکز توجه و حالت وجود داشته باشد. زمانی که عمق میدان اجازه می‌دهد، میتوانید تصاویر را در عمق،‌ ترکیب بندی کنید و با این عمل سطوح متعدد رویداد را در پیش زمینه و پس زمینه وحدت ببخشید.

هر تصویری ممکن است متعادل باشد اما وحدت نداشته باشد و یا دارای وحدت گروهی باشد اما فاقد تعادل باشد. خطوط یا رنگمایه هایی که قاب تصویر را تقسیم می‌کنند وحدت تصویر را مختل می‌کنند. 

مطالب ازسینمای جوانان ایران(کپی ازمطالب باذکرمنبع)

تاریخ ارسال: یکشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 01:31 ب.ظ | نویسنده: رهبرامامدادی | چاپ مطلب 1 نظر